• [ Strona główna ] • [ Cofnij ] • [ Drukuj artykuł ] • [ Osób on-line: 1 ]


Ogłoszenie wyniku zbiórki publicznej przeprowadzonej przez SCK


Stargardzkie Centrum Kultury z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Piłsudskiego 105, na podstawie Decyzji EO.5311.01.2013.7 z dnia 22.01.2014 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński zawiadamia, że z przeprowadzonej zbiórki publicznej uzyskało kwotę 2.880 zł.
Na powyższą kwotę składają się:
•    środki finansowe z cegiełek - 221 sztuk, na ogólną kwotę 2.210 zł,
•    środki finansowe z licytacji na łączną kwotę 670 zł.


W związku z realizacją zbiórki publicznej Stargardzkie Centrum Kultury poniosło koszt w wysokości 1131,77zł . (koszt obsługi bankowej, ochrony, druku cegiełek, materiałów reklamowych druk plakatów, plakatowanie, druk ulotek, ZAIKS, wody, itp.).
Zbiórka przeprowadzona została w dniach od 31.01.2014 do 06.02.2014 r. na terenie Stargardzkiego Centrum Kultury. Środki finansowe pochodzące z w/w zbiórki (w dniu 10.02.2014r.) zostały wpłacone w całości tj. 2.880 zł na wskazane konto Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe, mieszczące się przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej PAM w Szczecinie z dopiskiem „Krystian Jankowski”. Siedziba: Szczecin 71-252, ul .Unii Lubelskiej 1, KRS 120305. Nr konta 25 1240 3927 0000 1111 4100 0269, PEKAO S.A. II o/ Szczecin. Przeznaczone zostaną na rzecz Krystiana Jankowskiego, ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie Szczecińskim, oczekującego na przeszczep szpiku kostnego, chorego na zespół mielodysplastyczny z cytopenią dziecięcą oporną na leczenie (MDS-RCC).

Stargardzkie Centrum Kultury, serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zbiórki i wzięli czynny udział w koncercie, licytacjach, poborze krwi oraz osobom, które zrejestrowały się, jako potencjalni dawcy szpiku w Fundacji DKMS - Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska.
Dziękujemy także młodym wykonawcom i ich instruktorom, występującym podczas imprezy „Scena Młodych dla Krystiana”.