• [ Strona główna ] • [ Cofnij ] • [ Drukuj artykuł ] • [ Osób on-line: 2 ]


2014


powiatowe2014_resize.jpg

||||

 Powiatowe Konfrontacje Taneczne po patronatem Starosty Stargardzkiego umożliwiają co roku młodym ludziom
1.    Konfrontację dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych.
2.    Wymianę doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi.
3.    Rozwijanie talentów estradowych.
4.    Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
5.    Integrację uczestników i instruktorów, biorących udział w Konfrontacjach.
6.    Prezentację osiągnięć zespołów i wykonawców w środowisku lokalnym.

W Konfrontacjach mogą uczestniczyć zespoły wszystkich form tańca, działające w jednostkach kulturalnych i oświatowych w Stargardzie Szczecińskim oraz na terenie powiatu stargardzkiego.
Kategorie taneczne:
•    Taniec towarzyski – prezentacja układów tanecznych w opracowaniu scenicznym, oparta na elementach tańców towarzyskich. Zespół/para powinien przedstawić jeden układ taneczny (oparty na jednym lub kilku tańcach towarzyskich).
•    Etiuda taneczna – propozycja choreograficzna oparta o jednolitość techniki i formy, poparta wysokim poziomem techniki wykonawczej.
•    Show Dance – prezentacja artystyczna wybranego tematu posiadającego dramaturgię, z wykorzystaniem różnych technik tanecznych, kostiumów, rekwizytów oraz innych efektów scenicznych.
•    Disco Dance, disco Freestyle – w tej kategorii dopuszcza się taneczne show, oparte na technice disco dance, disco freestyle.
•    Hip Hop, Break Dance, Elektric Boogie, Funky – w tej kategorii dopuszcza się show, oparte na technice hip hop, break dance, elektric boogie, funky.
•    Inne propozycje taneczne – w tej kategorii mogą znaleźć się układy taneczne niemieszczące się w pozostałych kategoriach.
Taniec to pasja taniec to życie ......!
„Człowiek tańczący to człowiek zgodny ze swoją naturą”

            Taniec towarzyszył człowiekowi od zawsze, pozwalając wyrazić ruchem to, co akurat najbardziej mu „w duszy grało”. Najprymitywniejsze ludy musiały czuć jakąś magię tańca, skoro do dziś, taniec towarzyszy wszystkim ważnym wydarzeniom w życiu ludzi. Taniec „ucywilizowany” to dobra zabawa pełniąca różne funkcje.

W myśl chińskiego Konficjusza taneczne wychowanie wzmacniało indywidualne przeżycia, wprowadziło jednostkę w społeczny ład, przyczyniało się do szybkiej akceptacji zastanego porządku i obyczajowości świata.

Taniec towarzyszył człowiekowi od początków jego istnienia. Już w czasach paleolitu między innymi gest, miał bardzo silne magiczno – religijne znaczenie: służył oswajaniu otaczającego, często złowrogiego świata, umożliwiał kontakt i zjednoczenie z siłami przyrody.
Ogromne znaczenie w dziejach wychowania tanecznego odegrała starożytna Grecja. Taniec to radość i wychowanie .Zadaniem tańca greckiego było kształtowanie duchowego piękna poprzez piękno ruchów ciała. Dlatego postawiono mu wysokie wymagania, które stają się zalążkiem wychowania tanecznego. Początkowo taniec łączył się z muzyką i poezja w jedną całość, stanowił wraz z nimi jedną sztukę „trójedyną choreję”.
John Locke uznał taniec jako doskonały środek wychowawczy. Angielski filozof i pedagog piękno tańca widział nie tylko w ruchach samego ciała i powierzchownym jego wdzięku, lecz również w tym, że taniec daje pewność siebie i ułatwia myślenie. W swojej pracy „Myśli o wychowaniu”, pisał „......nic nie daje dzieciom tyle stosownej pewności siebie i umiejętności zachowania się i nic ich tak nie pobudza do obcowania z ludźmi starszymi od nich jak taniec.......ponieważ taniec na całe życie nadaje ruchom wdzięk, a przede wszystkim męskość oraz pewność siebie młodym ludziom, sądzę, że nauka jego nie może być przedwczesna, skoro jednak chłopak raz dojdzie do tego wieku i siły, że jest do niej zdolny. Musisz jednak być pewny, że masz dobrego nauczyciela, który wie i potrafi nauczyć tego co posiada wdzięk i przystojność i co daje jej swobodę i niewymuszoność wszystkim ruchom ciała”.

Człowiek w tańcu ma możliwość doświadczenia ciała, co ma znaczenie dla posiadanego obrazu ciała. Jak pisze D. Koziełło „Zdrowy obraz ciała jest jednym z najważniejszych elementów rozwojowych człowieka”. Taniec to doskonała forma wyrażania siebie poprzez ruch. Człowiek jest istota twórczą. W trakcie wykonywania ruchów może dać ujścia swojej pomysłowości i ekspresji. Jak twierdzi R. Laban najlepszym sposobem „ekspresji samego siebie jest taniec”. Podczas niego ludzie mogą zaspokoić wiele potrzeb na przykład wyrazić tłumione emocje i uczucia, odprężyć się, a także tworzyć „własne kompozycje ruchowe”. Istotnym jest świadomość, iż ruch stymuluje nie tylko rozwój fizyczny i motoryczny człowieka, ale również i to, że nie pozostaje bez wpływu na dobrostan psychiczny, a zwłaszcza zdrowie duchowe i emocjonalne.

Czego taniec może nas nauczyć i jakie wnieść korzyści dla naszego zdrowia fizycznego i społecznego? Taniec to magia na co dzień i od święta?

Taniec uczy koncentracji, gdyż podczas tańczenia w ruch zaangażowane jest całe ciało, trzeba poruszać się w odpowiednim rytmie, w określony sposób, w określonej przestrzeni.  Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegać ładu i porządku, podporządkowywać się umownym przepisom, wyrabia pozytywne cechy charakteru, kształci wrażliwość estetyczną.

•    Taniec przełamuje opory psychiczne, uczy pokonywać nieśmiałość. Trzeba bowiem podejść  do partnerki i porosić ją do tańca.

•    Taniec uczy pokory (gdy w grę wchodzą pierwsze przegrane w czasie różnych konkursów tanecznych) ale też nagradza za pracę.

•    Poza tym uczy dobrych manier i łagodzi obyczaje.

•     Taniec wyrabia poczucie rytmu i zwiększa wrażliwość muzyczną.

•    W czasie zajęć tanecznych dzieci uczą się odpowiedniego zachowania, ukłonu, zapraszania do tańca, odpowiedniego do sytuacji sposobu uczesania i ubierania.

•     Taniec to jeden ze sposobów na podniesienie samooceny. Z czasem dzieci stają się pewniejsze siebie, bardziej świadome swojego ciała i ruchów, odważniejsze. Dzieci zyskują świadomość, że potrafią coś więcej niż ich rówieśnicy  a co za tym idzie, zyskują poczucie własnej wartości.

•    Taniec powoduje, że dzieci stają się coraz ambitniejsze. Poprzez rywalizację wzrasta poziom motywacji do wykonywanych działań. Wzrost ambicji przenosi się również na inne dziedziny życia, co ma również pozytywny wpływ na ogólny rozwój dziecka.

PROTOKÓŁ
POWIATOWYCH KONFRONTACJI TANECZNYCH 2014 r.
pod patronatem Starosty Stargardzkiego

JURY Powiatowych Konfrontacji Tanecznych  2014 r. w składzie:
Dorota Stankiewicz -przewodnicząca, Ewa Grodzka, Dailida Kasprzak, po obejrzeniu 17 podmiotów wykonawczych (łącznie 230 osób), zakwalifikowanych do udziału w Powiatowych Konfrontacjach Tanecznych, postanowiła przyznać następujące nagrody:

1.    Wyróżnienie z kwalifikacją do Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych w Pyrzycach:
Zespołowi „GEST ” z Młodzieżowego Domu Kultury z układem pt. ”Nostalgia”
Zespołowi „ APLAUZ II ” z Młodzieżowego Domu Kultury z układem pt.” Odrzucona”
Zespołowi „ APLAUZ VII ” z Młodzieżowego Domu Kultury z układem pt. „ Akademia Policyjna”

2.    Trzy Nagrody finansowe w wysokości po 400zł każda
Zespołowi „ APLAUZ I ” z Młodzieżowego Domu Kultury z układem pt. „Niesione wiatrem”
Zespołowi „ GEST DUO ” z Młodzieżowego Domu Kultury z układem pt.” Driady-Leśne Dusze”
Zespołowi „ GEST MINI ” z Młodzieżowego Domu Kultury z układem pt. „ Apetyt na ser”

3.    Wyróżnienie w postaci „ Słodkiej Niespodzianki”
Zespołowi „EKSPRESJA I” z Młodzieżowego Domu Kultury
Zespołowi „ HIP-HOP” ze Szkoły Tańca „ Respekt”

Jury wyraża zadowolenia z  dobrego i wyrównanego poziomu artystycznego  zespołów Powiatowych Konfrontacji Tanecznych, dziękuje Organizatorom oraz wszystkim uczestnikom i ich instruktorom za przygotowanie prezentacji, które były ważnym przeżyciem artystycznym.
Wszyscy wykonawcy otrzymują pamiątkowe dyplomy.
Protokół sporządzono w 4 jednakowych egzemplarzach.


1. Dorota Stankiewicz-przewodniczaca   ..……………………..
2. Ewa Grodzka             .…………………………………..........
3. Dailida Kasprzak       ………………………………………..