• [ Strona główna ] • [ Cofnij ] • [ Drukuj artykuł ] • [ Osób on-line: 1 ]


1983 - 20051983 – 2005 – materiały archiwalne

ROK 1983
26.01.1983 r. – Andrzej Gordon, Gorzów Wielkopolski, rysunek, sitodruk, pastel, linoryt.
03.03.1983 r. – I.H. Kowalewski, Szczecin, fotografia - ,,Cmentarze Wojenne Ziemi
Szczecińskiej”.
ROK 1984
14.12.1984 r. – Wystawa malarstwa ze zbiorów BWA w Szczecinie.
ROK 1985
01.01.1985 r. – Wystawa prac Klubu Małego Plastyka ,,To już potrafię”.
15.01.1985 r. – Wystawa malarstwa ze zbiorów BWA w Szczecinie.
03.03.1985 r. – Wystawa fotografii ,,Stargard w obiektywie”.
11.03.1985 r. – Wystawa pokonkursowa ,,Rysunek środkiem wyrazu artystycznego”.
19.04.1985 r. – Rejonowy Przegląd Prac Plastycznych i Fotograficznych .
14.05.1985 r. – Wystawa pokonkursowa ,,Mojemu Miastu”.
01.06.1985 r. – Wystawa konkursowa ,, Nasze miasto w oczach dziecka”.
01.06.1985 r. – Wystawa Filatelistyczna.
07.1985 r. – Wystawa malarstwa ze zbiorów BWA w Szczecinie.
17.11.1985 r. – Wystawa poplenerowa Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego.
02.12.1985 r. – Wystawa prac plastycznych Tadeusza Posmyka i Zbigniewa Romańczuka
p.n. ,,RE wizje”.
ROK 1986
02.02.1986 r. – Wystawa grafiki ze zbiorów BWA w Szczecinie.
03.02.1086 r. – Wystawa fotograficzna ,,Kulturalne oblicze naszego miasta”.
09.03.1986 r. – Wystawa kostiumów teatralnych.
14.04.1986 r. – Rejonowy Przegląd Prac Plastycznych i Fotograficznych .
23.05.1986 r. – Wystawa plastyczna ,,Mojemu miastu”.
01.07.1986 r. – Wystawa pokonkursowa ,,Moje miasto”.
21.08.1986 r. – Wystawa ,,Plastycy prezentują” ze zbiorów BWA w Szczecinie.
09.1986 r. – Wystawa – Fotografia artystyczna.
09.1986 r. – Wystawa prac twórców nieprofesjonalnych Gminy Dobrzany.
03.10.1986 r. – Wystawa ,,plakat polityczny dzieła Lenina n.t. Rewolucji Październikowej.
15 11 1986 r. – Wystawa ze zbiorów BWA w Szczecinie (tematyka marynistyczna).
29.11.1986 r. – Wystawa plakatu filmowego.
ROK 1987
01.1987 r. – Wystawa ze zbiorów BWA w Szczecinie.
02.1987 r. – Wystawa ,,Fotografia artystyczna Wenus ’85.
10.02.1987 r. – Wystawa grafiki zorganizowanej przy współpracy CSRS.
27.02.1987 r. – Wystawa malarstwa Jerzego Wołoszyna ze Szczecina.
01.04.1987 r. – Rejonowy Przegląd Prac Plastycznych i Fotograficznych.
14.04.1987 r. – Wystawa malarstwa Wiesławay Markiewicz ze Szczecina.
01.05.1987 r. – Wystawa fotogramów ,,Wyścig pokoju ‘85” ze zbiorów Czechosłowackiego
Ośrodka Kultury i Informacji.
16.05.1987 r. - Wystawa ,,I Ogólnopolskie Spotkania Plastyczne’’.
21.06.1987 r. – Przegląd twórczości plastycznej nauczycieli województwa szczecińskiego.
16.06.1987 r. – Wystawa pokonkursowa ,,Muzyka i taniec w malarstwie”.
21.08.1987 r. – Wystawa grafiki Stanisława Janowskiego.
01.10.1987 r. – Wystawa rysunku satyrycznego ze zbiorów redakcji ,,Dikobraz”
z Czechosłowacji.
05.11.1987 r. – Wystawa okolicznościowa z okazji rocznicy Rewolucji
Październikowej p.t. ,,Prasa radziecka”.
11.11.1987 r. – Wystawa uczestników Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego w SCK.
12.12.1987 r. – Edward Siejierzyński, wystawa plakiet i medali.
ROK 1988
01.1988 r. – Wystawa fotografików europejskich ,,Wenus”.
12.02.1988 r. – Wystawa poplenerowa Klubu Twórców Nieprofesjonalnych SCK .
03.03.1988 r. – Wystawa rękodzieła ludowego z rejonu stargardzkiego.
01.04.1988 r. – Rejonowy Przegląd Prac Plastycznych i Fotograficznych .
19.04.1988 r. – Wystawa malarstwa - (?) .
01.05.1988 r. – Wystawa malarstwa batalistycznego ze zbiorów GKO w Szczecinie.
14.06.1988 r. – Wystawa ,,II Ogólnopolskie Spotkania Plastyczne’’.
22.06.1988 r. – Wystawa ,,Stargard Moje Miasto” (przyziemie).
24.06.1988 r. – Wystawa malarstwa i rysunku Edwarda Chudzika z Choszczna.
08.1988 r. – Wystawa prac plastycznych Klubu Twórców Nieprofesjonalnych SCK.
01.09.1988 r. – Wystawa ze zbiorów malarskich Klubu Twórców Nieprofesjonalnych SCK.
10.1988 r. – Wystawa malarstwa ze zbiorów BWA w Szczecinie.
05.11.1988 r. – Wystawa ptaków egzotycznych (ze Stargardu).
10.11.1988 r. – Wystawa plakatów i kostiumów ze zbiorów Opery i Operetki w Szczecinie.
14.12.1988 r. – Wystawa malarstwa Nataszy Jarmińczuk z Klubu Twórców
Nieprofesjonalnych SCK.
ROK 1989
01.1989 r. – Wystawa fotograficzna ,,Czeskie Stroje Ludowe”.
01.03.1989 r. – Wystawa ze zbiorów BWA w Szczecinie.
22.03.1989 r. – Wystawa szwedzkiej grupy 8 plastyków amatorów Nagra Malare.
20.04.1989 r. – Wystawa malarstwa i rysunku Przemysława Mrowińskiego.
06.05.1989 r. – wystawa fotogramów – kolaż.
27.05.1989 r. – Wystawa ,,III Ogólnopolskie Spotkania Plastyczne’’:
10.00 – otwarcie wystawy,
11.00 – wykład doc. Norberta Skupniewicza z Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu,
12.30 – wernisaż wystawy Leszka Żebrowskiego,
16.00-18.00 – rysunek pod kierunkiem Andrzeja Leśniaka z ASP w Poznaniu,
18.00 – spotkanie seminaryjne z artystami plastykami: Jerzym Wołoszynem i Andrzejem Tokmczakiem oraz z psychiatrą dr Januszem Wdowiakiem.
28.05.1989 r. – Aukcja prac.
03.07.1989 r. – Wystawa fotogramów koła fotograficznego z Domu Kultury Użgodrodzie
w ZSRR.
09.1989 r. – Anna Wojsznis ,,Maski’’ , Szczecin.
02.10.1989 r. – Wystawa ,,Czechosłowacki Plakat Filmowy” z Ośrodka Kultury i Informacji
w Szczecinie.
17.11.1989 r. – Wystawa ceramiki artystycznej z Łotwy.
ROK 1990
11.01.1990 r. – Wystawa malarstwa Elżbiety sztumskiej i tkaniny artystycznej Ewy
Małachowskiej.
29.03.1990 r. – Wystawa prac plastycznych Roberta Ganczarskiego.
10.04.1990 r. – Rejonowy Przegląd Prac Plastycznych i Fotograficznych.
04.05.1990 r. – Wystawa ,,Afryka w fotografi „ ze zbiorów Akademii Rolniczej w Szczecinie.
02.06.1990 r. – Wystawa ,,IV Ogólnopolskie Spotkania Plastyczne’’.
15.08.1990 r. – Wystawa z okazji 70-rocznicy wojny z najazdem bolszewickim.
29.09.1990 r. – Wystawa malarstwa Małgorzaty Czaińskiej z Poznania.
15.12.1990 r. – Wystawa prac Jerzego Kukorowskiego ze Szczecina.
ROK 1991
23.02.1991 r. – Wystawa rysunku Marka Charasimowicza ze Stargardu.
16.03.1991 r. – Krystyna Łyczywek, Szczecin, fotografia ,,Na ulicach Paryża”.
17.04.1991 r. – Wystawa malarstwa i grafiki Piotra Pawła Kosmal i Andrzeja
Kowalskiego.
20.04.1991 r. – Rejonowy Przegląd Prac Plastycznych i Fotograficznych.
02.05.1991 r. – Marianne Sorenson, wystawa gobelinów.
15.06.1991 r. – Andrzej Mleczko, rysunek satyryczny.
17.07.1991 r. – Wystawa i kiermasz rękodzieła artystycznego twórców łotewskich.
09.08.1991 r. – Wystawa malarstwa Ingvar Helje, Szwecja.
23.08.1991 r. – Wystawa malarstwa portugalskiego.
15.09.1991 r. – Maraton Twórczy - otwarcie. Wystawa malarstwa Jana Szewczyka
z Łodzi.
Działania plastyczne w plenerze – 16-24. 09. 1991 godz. 10-17 – różne punkty miasta.
Działania plastyczne w hali sportowej przy ulicy Szkolnej.
16-24.09.’91 w godz. 10-17. pokazy projekcje video, spotkania autorskie - SCK sala 108 i Klub Oficerski na ul. 11 Listopada – godz. 18.00.
Pokazy, projekcje video, spotkania autorskie:
16.09. – Grupa K2 ze Szczecina – SCK,
17.09 – Grzegorz Dziarski z Poznania – SCK,
18.09 – Andrzej Karuzel z Łodzi – SCK,
- Tomasz Sikorski pokaz ,,Nowy Jork – Warszawa – sztuka ulic” Klub Oficerski.
- Lech Karwowski ze Szczecina – SCK.
24.09 – Adam Garnek i Marcin Berdysza z Poznania – SCK
WYSTAWY:
Janusz Szewczyk z Łodzi – malarstwo – galeria SCK.
Dokumentacja Galerii ,,Na Plebani” (Koszalin) – Biblioteka Miejska.
Wystawa Maratonu Twórczego – 16-23.09.’91, działania plastyczne uczestników Maratonu z udziałem publiczności – wernisaż 23.09.’91 w hali sportowej przy ulicy Szkolnej.
AKCJE PLENEROWE:
Janusz Poślednik – Jezioro Miedwie – 19.09.’91 godz. 12.00
Mirosława Poślednik – Park Chrobrego – 19.09. ’91 godz. 17.00
Ryszard Tokarczyk – Park Chrobrego – 20.09.’91 godz. 12.00
12.10.1991 r. – Wystawa poplenerowa ,,Jełgawa ‘91”.
ROK 1992
11.01.1992 r. – Piotr Kosmal, Stargard, wystawa grafiki i malarstwa.
15.03.1992 r. – Rejonowy Przegląd Prac Plastycznych i Fotograficznych.
13.06.1992 r. – Kiermasz prac plastycznych.
14.11.1992 r. – Wystawa kanarków i ptaków egzotycznych.
12.1992 r. – Wystawa malarstwa ,,Stargardzkiego Środowiska Plastycznego”.
ROK 1993
02.03.1993 r. – Rejonowy Przegląd Prac Plastycznych i Fotograficznych.
04.1993 r. – Krystyna Grygorowicz i jej uczniowie, Szczecin, – wystawa batiku.
26.04.1993 r. – Wystawa ,, Czy mnie jeszcze pamiętasz” – fotogramy i rysunki SCK d/MDK.
06.1993 r. – Jadwiga Latyńska, Stargard, malarstwo.
10.07.1993 r. – Marian Olejniczak, Stargard, wystawa malarstwa.
10.1993 r. – Malarstwo stargardzkich plastyków amatorów.
15.11.1993 r. – Wystawa kanarków i ptaków egzotycznych.
ROK 1994
01.1994 r.– Andrzej Dobrzyński, Stargard, malarstwo i grafika.
01.03.1994 r. – Wystawa Rejonowego Przeglądu Prac Zespołów Plastycznych 
i Fotograficznych.
05.05.1994 r.– Prace plastyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10.
10.06.1994 r. – Wystawa wyrobów wykonanych przez uczestników terapii zajęciowej ze
Stargardu.
08.1994 r. – Jadwiga Latyńska, Stargard, wystawa malarstwa.
13.09.1994 r. – Wystawa prac plastycznych uczniów pracowni plastycznej prowadzonej
przez inst. Kamilę Stopczyńską.
18.10.1994 r. – Wystawa prac dzieci z Ośrodka Rehabilitacji przy Domu Małego
Dziecka w Stargardzie¬ – Galeria 3.
07.11.1994 r. – Wystawa prac uczniów szkoły podstawowej nr8 w Kluczenie – Galeria3.
15.11.1994 r. – Anna Śmiałek, ,,Zabawki i ozdoby choinkowe”– Galeria3.
01.12.1994 r. – Frans van den Heuvel, Belgia, malarstwo – Galeria3.
ROK 1995
27.01.1995 r. – Piotr Kosmal, Stargard, malarstwo – Galeria3.
07.03.1995 r. – Rejonowy przegląd prac plastycznych – Galeria3.
20.03.1995 r. – Wystawa Klubu Przyjaciół Indian Przy SCK– Galeria3.
04.04,1995 r. – Wasal Miroszniczenko, Ukraina, akwarela – Galeria3.
19.05.1995 r. – Wystawa grupy plastycznej działającej w SCK – Galeria3.
23.06.1995 r. – Krystyna Grygorowicz, Szczecin, Batik – Galeria3.
31.07.1995 r. – Wojciech Kazana, Szczecin, malarstwo – Galeria3.
09.11,1995 r. – Ludmiła Siwińska, Stargard, mal;arstwo – Galeria3.
12.12.1995 r. – Marek Haładuda, Poznań, malarstwo – Galeria3.
ROK 1996
16.01.1996 r. – Marian Dąbrowski, Stargard, malarstwo – Galeria3.
12,03.1996 r. – Rejonowy przegląd prac plastycznych – Galeria3.
09.04.1996 r. – Stanisław Janusz Janowski, Szczecin, malarstwo – Galeria3.
10.05.1996 r. – Krystyna Grygorowicz, Szczecin, batik – Galeria3.
31.05.1996 r. – Wystawa ,,Czech Press Foto” – Galeria3.
11.08.1996 r. – Andrzej Dobrzyński, Stargard, malarstwo – Galeria3.
14.10.1996 r. – Wystawa Stargardzkiego Stowarzyszenia Wysokogórskiego – Galeria3.
08.11.1996 r. – Władysław Gałka, Węgorzyno, rzeźba – Galeria3.
15.12.1996 r. – Gazeta Stargardzka - Wystawa Pamiątek ,,Od Spójni do Komfortu” –
Galeria3.
ROK 1997
25.01.1997 r. – Wystawa prac uczestników koła plastycznego przy SCK – Galeria3.
20.02.1997 r. – Wystawa zbiorowa modeli samolotów i okrętów,Stargard – Galeria3.
21.03.1997 r. – Rejonowy przegląd prac plastycznych – Galeria3.
04.04.1997 r. – Monika Delia, Szczecin, rysunek – Galeria3.
04.05.1997 r. – Tomasz Rzeszutek, Szczecin, rysunek satyryczny – Galeria3.
07.06.1997 r. – Paweł Zdrenka, Ewa Wądołowska, rysunek rzeźba – Galeria3.
05.07.1997 r. – Andrzej Żyła Poznań, malarstwo, fotografia, instalacja – Galeria3.
10.09.1997 r. – Aleksy Karczmarek, Stargard, malarstwo – Galeria3.
05.11.1997 r. – Robert Leonard, Wrocław, malarstwo – Galeria3.
12.12.1997 r. – Piotr Dąbrowski, Konin, malarstwo – Galeria3.
ROK 1998
15.01.1998 r. – Wystawa prac uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 9
w Stargardzie – Galeria3.
10.02.1998 r. – Wystawa uczestników koła modelarskiego działającego przy SCK –
Galeria3.
04.03.1998 r. – Rejonowy przegląd prac plastycznych – Galeria3.
12.03.1998 r. – Edward Siekierzyński, Stargard, malarstwo – Galeria3.
15.04.1998 r. – Waldemar Czyszek, Kozienice, malarstwo – Galeria3.
10.05.1998 r. – Mirosław Mikołajczyk, Szczecin, fotografia – Galeria3.
08.08.1998 r. – Wago-Amancio Chiari Arcia, Konamorca.
15.09.1998 r. – Wystawa Rękodzieła Indian Ameryki Północnej wykonanych przez
uczestników Stowarzyszenia ,,Orlego Pióra” przy SCK.
17.10.1998 r. – Janusz Wołoszyn, Szczecin, malarstwo – Galeria3.
10.12.1998 r. – Ewa Rafałowska, malarstwo, Police – Sala Południowa.
ROK 1999
29.01.1999 r. – Vyacheslav Shelud’ko, Ukraina, malarstwo i rysunek – Sala Południowa.
29,01.1999 r. – Wystawa prac plastycznych uczniów szkół stargardzkich p.t. ,,Moja
Poczta’’ – Hall SCK.
13.02.1999 r. – Wystawa Poplenerowa Międzynarodowego Pleneru Plastycznego
,,Zima ‘98”, malarstwo – Sala Południowa i Sala Północna.
11.03 .1999 r. – XXIII Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży
,,Krajobraz Polski – Tradycja, Współczesność i Przyszłość” 1998/1999 r. – etap rejonowy, wystawa - HOLL SCK
09.04.1999 r. – Janusz Moraczewski, Myślibórz, malarstwo – Sala Południowa.
14.04.1999 r. – ,,Alkohol szkodzi zdrowiu” wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży
szkół stargardzkich – Hall SCK.
08.05.1999 r. – Elzbieta Kopacz, Toruń, malarstwo – Sala Południowa.
08.05.1999 r. – Ireneusz Kopacz, Toruń, malarstwo – Sala Północna.
02.06.1999 r. – Wystawa prac uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Stargardzie – Hall
SCK.
10.06.1999 r. – ,,Szczecińscy malarze i ich przyjaciele”, malarstwo – Sala Południowa.
02.07.1999 r. – Antoni Malinowski, Stargard, plakat medytacyjny – Hall SCK.
01.09.1999 r. – Ludmiła Siwińska, Stargard, plakat – Sala Południowa.
01.09.1999 r. – Sylwester Kozieradzki, Stargard, malarstwo i rysunek – Hall SCK.
09.10.1999 r. – Jan Pręgowski, Toruń, malarstwo – Sala Południowa.
09.10.1999 r. – Lech Wolski, Bydgoszcz, malarstwo – Sala Północna.
04.11.1999 r. – Wystawa poplenerowa ,,Ińsko ‘99” – Sala Północna.
12.11.1999 r. – Jacek Martyniuk, Szczecin, malarstwo – Sala Południowa.
26.12.1999 r. – Ewa Rafałowska, Police – wystawa malarstwa.
ROK 2000
15.01.2000 r. – Marek Szary, malarstwo, Toruń – Sala Południowa.
05.01.2000 r. – Edward Marana, ,,Odjazdy i odloty” Stargard – Sala Północna.
15.02.2000 r. – Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie, Sala Południowa.
18.02.2000 r. – Daniel Januchowski , rys. satyryczny, Stargard - Sala Południowa.
11.03.2000 r. – Bodo Neumüller , Templin, malarstwo - Sala Północna.
11.03.2000 r. – Wolfram Schubert, Potzlow, malarstwo - Sala Południowa
17.03.2000 r. – XXIII Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży
,,Krajobraz Polski – Tradycja, Współczesność i Przyszłość 1999/2000 – etap
rejonowy, wystawa HOLL SCK.
08.04.2000 r. – Piotr Gojowy , Bydgoszcz, grafika - Sala Południowa.
08.04.2000 r. – Krystyna Garstka-Saran , Łódź, grafika - Sala Północna.
08.04.2000 r. – ,,Alkohol kradnie wolność”- uczniowie szkół stargardzkich, organizator:
Klub ALA w Stargardzie, wystawa – Hall SCK.
13.05.2000 r. – Zofia Kuglin, Świnoujście, malarstwo - Sala Południowa.
13.05.2000 r. – Stanisław Kuglin, Świnoujście, grafika - Sala Północna.
03.06.2000 r. – Stanisław Talar, Stargard, akwarele - Sala Południowa.
03.06.2000 r. – Ewa Prelewska, Elbląg , malarstwo – Sala Północna.
06.07.2000 r. – Peter Heyn, Berlin, malarstwo - Sala Południowa.
06.07.2000 r. – Victors Veismanis, Saldus (Łotwa) fotografia - Sala Północna.
09.09.2000 r. – Piotr Będkowski, Toruń, pastele - Sala Południowa.
07.10.2000 r. – Edward Siekierzyński, Stargard, ,,30 lat pracy twórczej”, malarstwo,
grafika, rzeźba - Sala Południowa.
09.11.2000 r. – wystawa poplenerowa ,,Myślibórz 2000” – Sala Południowa.
ROK 2001
26.01.2001 r. – Piotr Kosmal, Stargard, ,,Portret, martwa natura, pejzaż”- Sala Północna.
09.02.2001 r. – Marek Basiul, Toruń, grafika – Sala Południowa.
09.02.2001 r. – Marek Basiul, Toruń, grafika - Sala Południowa.
14.03.2001 r. – Wacław Kesselring, Stargard, collage – Sala Południowa.
20.04.2001 r. – Mariola Szymczyk i jej uczniowie, malarstwo – Sala Północna
03.05.2001 r. – Zbigniew Romańczuk, Stargard, malarstwo – Sala Południowa
12.05.2001 r. – Studenci WSP UMK Toruń – Wychowanie Plastyczne, malarstwo – Sala
Północna.
28.06.2001 r. – Jolanta Schmalfuss, fotografia – Sala Południowa.
05.07.2001 r. – Wystawa poplenerowa (studenci WSP UMK Toruń – Wychowanie
plastyczne, członkowie SSMSP ,,Brama”, Grupa Malachit) – Sala
Południowa i Sala Północna.
07.2001 r. – ,,Malujący Policjanci” – ,,Policyjne Pasje” (Rocznica powołania policji.
Zachodniopomorskie spotkania artystyczne policji Błękitny Gryf 2001 –
Sala Południowa)
27.09.2001 r. – Paweł Rubinowicz, Szczecin, ,,Impresje afrykańskie” foto –Sala Północna.
08.10.2001 r. – Anna Wojciechowska, Stargard, malarstwo – Sala Południowa.
06.12.2001 r. – wystawa Stargardzkiego Stowarzyszenia miłośników Sztuk Plastycznych
,,Brama” – Sala Południowa.
ROK 2002
19.02.2002 r. – Dąbrówka Tyślewicz, Gdynia, miniatura – Sala Północna.
22.02.2002 r. – ,,A jak autyzm’’ wystawa prac dzieci z Dziennego Ośrodka
Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży
Z Autyzmem Oraz Pokrewnymi Zaburzeniami; Stargard, prace różne –
Sala Południowa.
19.04.2002 r. – Marek Zajko, Toruń, grafika – Sala Południowa.
19.04.2002 r. – Michał Rygielski, Toruń, grafika – Sala Południowa.
06.2002 r. – Ryszard Baloń, Stargard, malarstwo i grafika, Sala Południowa.
11.10.2002 r. – Kamila Siwińska, Stargard, fotografia - Sala Północna.
30.11.2002 r. – Piotr Paweł Kosmal, Stargard, malarstwo – Zamek w Griebenow.
06.12.2002 r. – II Polsko-Niemiecka Wystawa Prac Plastycznych, Rękodzieła
Artystycznego, Ceramiki i Witrażu Osób Niepełnosprawnych – Sala
Północna.
13.12.2002 r. – Wystawa poplenerowa ,,Dobrzany 2002”, malarstwo – Sala Południowa.
ROK 2003
24.01.2003 r. – Jan Rusnok , Stargard, malarstwo – Sala Północna i Południowa.
19.02.2003 r. – Dabrówka-Tyślewicz, Gdańsk, miniatury – Sala Północna.
06.03.2003 r.– Jan Rusnok , Stargard, malarstwo – Zamek w Griebenow.
07.03.2003 r. – Marian Olejniczak, Stargard, malarstwo – Sala Północna i Południowa.
25.03.2003 r. – XXVI Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci
i Młodzieży ,,Krajobraz Polski – Tradycja, Współczesność i Przyszłość
2002/2003 – etap rejonowy, wystawa HOLL SCK.
07.03.2003 r. – Marian Olejniczak, Stargard, malarstwo, Sale Południowa i Północna.
11.04.2003 r. – Wystawa grafik Moniki Delidy, Szczecin.
25.06.2003 r. – Ryszard Baloń – wystawa grafiki.
26.06.2003 r. – Daniel Januchowski – rysunek satyryczny.
16.05.2003 r. – Irena Kotuła i uczniowie, Stargard, wyroby z wikliny - Sala Południowa.
18.07.2003 r. – Klaudia Szewcowa, Ukraina, malarstwo medytacyjne - Sala Południowa.
04.09.2003 r. – Wystawa malarstwa uczestników koła plastycznego działającego w SCK –
pomieszczenia państwowych Ogródków Działkowych im. St. Czarnieckiego 
w Stargardzie.
09.10.2003 r. – Andrzej Kowalski, Stargard, malarstwo - Sala Północna.
09.10.2003 r. – Wiesława Kurdek, Stargard, malarstwo - Sala Południowa.
21.11.2003 r. – ,,Dialogi, obrazy i obiekty”- Jolanta Wagner, Jolanta Brejdak, Jana
Albrecht, Annete Tuchole.
ROK 2004
23.01.2004 r. – Dorota Chałek, Gubin, malarstwo- Sala Południowa.
05.03.2004 r. – Michał Marczewski, Szczecin, instalacja, Sala Północna.
02.04.2004 r. – Ewa Małachowska, Stargard, obrazy ze skóry ,,Uczucia” – Sala
Południowa.
27.02.2004 r. – Piotr Paweł Kosmal, Stargard, ,,Stargard i okolice”- malarstwo – Sala
Południowa.
14.05.2004 r. – Jadwiga Latyńska, Stargard, malarstwo – Sala Południowa.
21.05.2004 r. – Maria Marcinkowska - Berestek, Resko, haft krzyżykowy,
Sala po bibliotece.
ROK 2005
01.2005 r.  – Wystawa fotografii pt. „Świat Tybetu”,
– wystawa malarstwa Lidii Marsjan.
01/02.2005 r. – wystawa fotografii Jana i Łukasza Major pt. „Świat wokół nas”.
02.2005 r. – Wystawa prac plastycznych pt. „Krajobraz Polski”,
– wystawa fotografii Nadine Wapner z Niemiec pt. „Łobżenica – wczoraj
i dzisiaj”. Wystawa zorganizowana została w ramach współpracy z niemieckim
partnerem Barockschloβ zu Griebenow e.