• [ Strona główna ] • [ Cofnij ] • [ Drukuj artykuł ] • [ Osób on-line: 1 ]


Rok 2010


COOLTURALNE WAKACJE 2010 – materiały archiwalne

Cool2010PLAKAT2.jpg

Cool2010PLAKAT08.jpg

||||

01.08.2010r. godz. 17:00 Rynek Staromiejski

Koncert

Music Flowers Orchestra

pt. „Muzyczny ogródek Wiednia”


MUSIC FLOWERS ORCHESTRA jest formacją złożoną z muzyków różnych środowisk muzycznych Szczecina. Zespół preferujący przede wszystkim muzykę rozrywkową ma w swym repertuarze standardy jazzowe oraz utwory czołowych kompozytorów tego gatunku, takich jak: George Gershwin, Glenn Miller, Chick Corea. Stałą pozycją programową jest również „gala operetkowa” z udziałem duetów i solistów, czyli najpiękniejsze arie świata z najsłynniejszych musicali i operetek. Łączenie elementów muzyki klasycznej z muzyką rozrywkową, przebogate aranżacje, znakomite partie instrumentalne stały się rozpoznawalną wizytówką formacji. Założycielem oraz kierownikiem artystycznym MUSIC FLOWERS ORCHESTRA jest Zenosław Borkowski


1 sierpnia
na Rynku Staromiejskim w Stargardzie Szczecińskim usłyszymy walce, polki, marsze J. Straussa oraz melodie operetkowe pod wspólnym tytułem „Muzyczny ogródek Wiednia”.

08.08.2010r. godz. 17:00 Rynek Staromiejski

KONCERT

Poznański Kwintet Akordeonowy


Poznański Kwintet Akordeonowy jest jednym z niewielu tego typu zespołów istniejących na świecie. Powstał z inicjatywy Profesora Henryka Krzemińskiego, wykładowcy klasy akordeonu Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Początkowo wraz z profesorem kwintet współtworzyli studenci, a następnie absolwenci klasy akordeonu poznańskiej uczelni. Zespół prowadzi działalność artystyczną już przeszło trzydzieści lat. W okresie tym wykonał setki koncertów zarówno w kraju, jak również na estradach Europy, m.in.: Danii, Szwecji, Niemiec, Belgii, Holandii, Francji dokonując nagrań radiowych i telewizyjnych w Polsce, Szwecji i Francji. W maju 1990 roku Poznański Kwintet Akordeonowy został laureatem GRAND PRIX Międzynarodowego Konkursu Zespołów Kameralnych w Paryżu.

Wysoki poziom wykonawczy muzyków oraz znakomita jakość instrumentów sprawiają, że prezentowane przez Kwintet interpretacje różnorodnych stylów muzycznych są niezwykle interesujące. Artyści grają na instrumentach koncertowych renomowanych włoskich firm: GIULIETTI, BORSINI oraz ZERO SETTE. Instrumenty te podobne są tylko zewnętrznie do akordeonów tradycyjnych, w odróżnieniu od których posiadają ogromne możliwości brzmieniowe. Ich skale dźwiękowe oraz dyspozycje regestrowe pozwalają nie tylko na wykonywanie muzyki napisanej oryginalnie na akordeon, lecz również na dokonywanie wiernych tekstowo transkrypcji utworów z minionych epok.

Poznański Kwintet Akordeonowy posiada bogaty oraz zróżnicowany repertuar, na który składają się transkrypcje wielkich dzieł dawnych mistrzów, muzyka współczesna, opracowania muzyki popularnej, rozrywkowej oraz oryginalne utwory napisane specjalnie na akordeon lub kwintet akordeonowy. Twórcami większości opracowań utworów są Profesor Henryk Krzemiński oraz muzycy zespołu.


Od 1996 roku Poznański Kwintet Akordeonowy występuje w składzie :

Jerzy Siemak

akordeon I

Wiesław Prządka

akordeon II

Waldemar Książczyk

akordeon III

Karol Jankowski

akordeon IV

Waldemar Łyczykowski

akordeon basowy
Wszyscy muzycy są absolwentami klasy akordeonu
Profesora Henryka Krzemińskiego
Akademii Muzycznej
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
oraz
wykładowcami oraz nauczycielami wszystkich poziomów szkolnictwa artystycznego w Polsce


22.08.2010 godz. 17:00 Rynek Staromiejski

Koncert

Tria Fortepianowego Chopina

w składzie: Henryk Tritt, Tomasz Szczęsny, Anna Paras

w programie utwory Fryderyka Chopina i Astora Piazzolii


Anna Paras


Urodzona w 1977r. w Gliwicach. W 1990r. rozpoczęła naukę w Państwowym Liceum Muzycznym w Katowicach w klasie fortepianu Marii Zegalskiej. W tym okresie uczestniczyła w wielu konkursach ogólnopolskich, oraz kursach mistrzowskich prowadzonych między innymi przez Barbarę Hesse-Bukowska, Aleksieja Orłowieckiego, Andrzeja Jasińskiego.


W 1996r. zdała egzamin do Akademii Muzycznej im.K. Szymanowskiego w Katowicach, do klasy fortepianu prof. Józefa Stompla, oraz do klasy kameralistyki prof. Teresy Baczewskiej.


W czasie studiów brała udział w licznych koncertach i festiwalach organizowanych na terenie uczelni i poza nią.


Studia muzyczne ukończyła w 2001r. wykonując koncert fortepianowy fis-moll Z. Stojowskiego z orkiestrą filharmonii śląskiej w Katowicach. W tym samym roku rozpoczęła pracę w akademii muzycznej w Katowicach w charakterze nauczyciela gry na fortepianie, oraz akompaniatora w katedrze instrumentów smyczkowych.


W okresie sześcioletniej pracy w tejże uczelni uczestniczyła w charakterze akompaniatora

wraz ze studentami w wielu konkursach:

    * W Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym w Liezen (Austria), gdzie student Łukasz Frant otrzymał II miejsce.
    * W Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Weimarze (Niemcy).
    * W Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. D.Danczowskiego, akompaniując J.Majcherczyk i Ł.Frantowi otrzymała nagrodę za szczególny wkład w artystyczną wartość wykonań konkursowych.
    * Międzynarodowy Konkurs Muzyki XX i XXI w. w Radziejowicach, student otrzymał wyróżnienie - koncert w Studiu Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie.
    * Śląski Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy.
    * Festiwal Młodych Muzyków w Gdańsku.

W katowickiej uczelni akompaniowała w klasie wiolonczeli prof.P.Głombika, prof. B. Poloka. W klasie skrzypiec prof. J. Skramlika, ad. Sz.Krzeszowca, ad.K.Skowronka, ad.P.Pławnera, prof.P.Puczka, ad. B.Warykiewicz-Siwy, prof.R.Orlika. W klasie altówki prof.Z.Jochemczyka, adt.T.Wykurza.

Uczestniczyła w kursach mistrzowskich w charakterze akompaniatora z takimi profesorami jak: T.Tsutsumi, A.Grabiec, A.Skocic, S.Yaroshewivich, H.Litschauer, P.Wisperley,

W lipcu 2006 r. uczestniczyła w II Europejskich Warsztatach Muzycznych w Darłowie, również w charakterze pianisty kameralisty akompaniując w klasie prof. K.Michalika, prof. P.Reicherta,

prof .L.Urbaniak

Prowadziła ożywioną działalność koncertową ze skrzypaczką Beatą Warykiewicz-Siwy, z którą w ramach przewodu habilitacyjnego 2006r. nagrała płytę z sonatami G.Enescu i E.Elgara.

Od 2007r. wykładowca Akademii Muzycznej im.I.J.Paderewskiego w Poznaniu - filia w Szczecinie w klasie skrzypiec prof. H.Tritta i prof. Purzyckiego.

Tomasz Szczęsny jest absolwentem szczecińskich szkół muzycznych pierwszego (fortepian i wiolonczela) i drugiego stopnia (wiolonczela). Naukę gry na wiolonczeli w tych placówkach ukończył z wyróżnieniem, pracując pod kierunkiem Stanisława Sadłowskiego, a następnie Ireny Olejnik. Studia muzyczne ukończył w klasie wiolonczeli prof. Stanisława Firleja w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Był uczestnikiem XXII Konkursu Bachowskiego im. Stanisława Hajzera w Zielonej Górze (1996) oraz III Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego Lutosławskiego Warszawie (2001). Brał udział w mistrzowskich m.in. w Żaganiu (2001). Występował podczas koncertów promocyjnych w Zamku Książąt Pomorskich oraz Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza. Był stypendystą Miasta Szczecina i Towarzystwa Przyjaciół Szczecina. Debiutował z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Szczecińskiej, wykonując Koncert wiolonczelowy Eduarda Lalo (1998). Z orkiestrą Akademia zainaugurował IX Polsko Niemieckie Dni Muzyczne (9. Deutsch – Polnische Musiktage) w Gartz nad Odrą wykonując Koncert wiolonczelowy C dur Josepha Haydna (2001). Wraz z kontrabasistą Jackiem Miruckim dokonał prawykonania Sinfonii Sacra Benedykta Konowalskiego z orkiestrą kameralną Zamku Książąt Pomorskich Camerata Nova. Z orkiestrą Opery na Zamku w Szczecinie wykonał Grave na wiolonczelę i orkiestrę Witolda Lutosławskiego. W marcu 2004 jako solista wykonał Koncert wiolonczelowy D-dur Josepha Haydna z orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej pod dyrekcją Marka Pijarowskiego.

Jest członkiem i założycielem kwartetu Sedina, z którym występował na wielu imprezach krajowych i zagranicznych m.in. na festiwalach w Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu i w Szczecinie, oraz dokonał licznych premier dzieł kompozytorów szczecińskich. W 2002 roku wraz z Wiolonczelowym Oktetem Polskim wystąpił na galowym koncercie w warszawskim Pałacu Na wodzie, oraz dokonał nagrania telewizyjnego dla telewizji TVP Polonia. Wraz z kwartetem Sedina dokonał nagrania płytowego dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Zrealizował partię solową wiolonczeli na nagraniu płytowym 7 Words Pentecost Cantata Piotra Klimka. Jest koncertmistrzem wiolonczel orkiestry kameralnej Camerata Nova, z którą dokonał kilku nagrań płytowych oraz występował m.in. w Filharmonii Berlińskiej i Filharmonii Narodowej w Warszawie. Pracuje jako muzyk studyjny nagrywając muzykę do wszelkiego gatunku projektów filmowych i teatralnych. Od 2006 roku pracuje na stanowisku koncertmistrza grupy wiolonczel w Filharmonii w Szczecinie. Pracuje także jako muzyk orkiestrowy w orkiestrze Baltic Neopolis Orchestra. Od 2007 roku tworzy klasę wiolonczeli w Akademii Muzycznej w Poznaniu – filia w Szczecinie na stanowisku wykładowcy.


Henryk Tritt - profesor zwyczajny Akademii Muzycznej w Poznaniu, Filia w Szczecinie.

Od 2006 r. Kierownik Zakładu Instrumentów Smyczkowych. W swoim dorobku artystycznym wymienić może:

wydawnictwa płytowe:

* Wyd. prywatne - kameralnie, pięknie, profesjonalnie - muzyka barokowa - nagr. 2009

* Wyd. prywatne - 40-lecie działalności koncertowej - nagr. 2009

* PSI Akademia - A.Vivaldi - Pory roku - nagr. 1997

* Claves - From Bach to the Beatles - Szwajcaria nagr. 1993

* Accord - Haendel koncerty organowe - Szwajcaria nagr. 1989

nagrania i występy solowe:

* w latach 1978 - 1992 - nagrania archiwalne dla Rozgłośni Polskiego Radia w Warszawie

* w latach 1977 - 1984 - nagrania archiwalne z Orkiestrą Kameralną PRiTV w Poznaniu

* od roku 1968 do chwili obecnej recitale, koncerty symfoniczne i kameralne w Polsce,

Niemczech, Szwajcarii, Francji, Rosji, Ukrainie, Grecji, Czechach, Słowacji,

byłej Jugosławii, na Węgrzech

* w latach 1978 - 90 - stały solista PAA Pagart

* w latach 1997 - 99 + 2001 – 03 - prowadzenie salonów muzycznych na Zamku oraz

w hotelu Royal w Poznaniu

działalność dodatkowa:

1998 – 2000 - prezes Towarzystwa Muzycznego im. F.Nowowiejskiego w Poznaniu

od 2001 - ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

od 1994 - wykładowca, a od 1998 wicedyrektor Prywatnego Policealnego Studium

Sztuki Wokalnej w Poznaniu

nagrody i wyróżnienia


· 2009 Nagroda rektorska I stopnia

· 1998 Nagroda rektorska II stopnia

· 1996 Nagroda rektorska II stopnia

· 1992 Odznaka Zasłużony Działacz Kultury

· 1973 I nagroda na Międzynarodowym konkursie Zespołów Kameralnych „Jeunesses

musicales“ - Augsburg