• [ Strona główna ] • [ Cofnij ] • [ Drukuj artykuł ] • [ Osób on-line: 1 ]


JARMARK ŚREDNIOWIECZNY 2011JARMARK ŚREDNIOWIECZNY 2011r. – CO TAM ROBILI WSPÓŁCZEŚNI WOLONTARIUSZE ???

1.jpg

wolontariuszki z Centrum Otwarte Drzwi
„Historia w pigułce dla wszystkich „.
 „Średniowieczny Stargard”


Piętnastowieczny Stargard był miastem bogatym i ludnym. Świadczy o tym obszar otoczony murami, na którym znajdowało się ponad 900 działek budowlanych. Szacunkowo należy przyjąć, że mieszkało tu w XV w. 4-5 tysięcy ludzi. O bogactwie miasta świadczą przede wszystkim jego budowle. Stargard posiadał dwa kościoły parafialne. Kościół Mariacki – największy na Pomorzu Zachodnim, który wprawiał w zachwyt podróżujących po Pomorzu obcokrajowców. Kościół Św. Jana oraz kościół  klasztorny augustianów stanowiły dominantę  w sylwetce miasta.

Potężne mury, baszty, bramy – w tym Brama Młyńska – opasujące miasto obroniły je w XIV i XV w. od niejednego napadu. Okazałe było także świeckie budownictwo gotyckie, ratusz był miejscem nie tylko obrad, lecz także spotkań członków gildii sukienników w gildii kupców-żeglarzy. Spichlerze i młyn wodny, zlokalizowane nad ramieniem Iny przepływającym przez miasto, zapewniały mieszkańcom wyżywienie w razie klęsk głodowych czy oblężenia.


1464r. wygasła w Ottonie III szczecińska lina książąt zachodniopomorskich. Do walki o to księstwo wystąpili Warcisław wołogoski oraz margrabia baranderburski. Zaczęła się tzw. wojna o sukcesję szczecińską, w rezultacie której dzięki poparciu, udzielonemu poprzez stany  pomorskie, książętom: Wracisławowi X i Erykowi II, Pomorze Zachodnie zachowało swoja samodzielność. Stargard znalazł się teraz w zjednoczonym księstwie zachodniopomorskim.


Stosunkowo niewiele można  powiedzieć o cechach średniowiecznego Stargardu. Wiadomo jednak, że podstawą utrzymania znacznej części ludności było rzemiosło. Najważniejsze  grupy rzemiosła  wyodrębniły się już w XIII- XIV wieku. Należeli do nich przede wszystkim tkacze, piekarze, rzemieślnicy, rzeźnicy i szewcy. Średniowieczne dokumenty miasta wymieniają także: złotników, kowali, nożowników, ślusarzy, mieczników, puszkarzy, giserów, farbiarzy, malarzy, szklarzy, bednarzy, stolarzy, cieśli, kołodziejów, murarzy, siodlarzy, rymarzy, grabarzy, powroźników, płócienników, postrzygaczy sukna, pantoflarzy, fryzjerów, rybaków, krawców i kożuszników, razem ponad trzydzieści zawodów. Trudno powiedzieć czy wszystkie te rzemiosła  zorganizowane były w cechy. Nie zachowały się bowiem średniowieczne statuty cechowe. O znaczeniu jednak niektórych rzemiosł mówią średniowieczne nazwy ulic, np. ulicy Tkackiej, Szewskiej, Kożuszniczej.


W dniu 19 czerwca 2011 r. na III Stargardzkim  Jarmarku Średniowiecznym w Parku Zamkowym nie zabrakło również dam, rycerstwa oraz rzemieślników jak również historycznie przyodzianych wolontariuszy z Centrum Otwarte Drzwi ze Stargardzkiego Centrum Kultury. Młodzież wystylizowana w strojach średniowiecznych stworzyła  stragan rękodzieła, uczuła  dzieci i młodzież wyplatania naszyjników, bransoletek, wisiorków,  itp.  Można było wykonać przy pomocy COD takie „cudo” dla siebie i swoich bliskich zupełnie za darmo.  „Kram Średniowieczny” na sianie mimo zmiennej i kapryśnej pogody w tym dniu, cieszył się sporym zainteresowaniem. Wolontariusze posiadają wiele uzdolnień  i starają się je w pełnie wykorzystywać przy różnych okazjach.


Jeśli i Ty potrafisz i chcesz przekazać swój potencjał  innym  lub masz pomysł na siebie, to zostań członkiem Centrum Otwarte Drzwi. U nas panuje swobodna i twórcza atmosfera, rozmawiamy o wszystkim, szanujemy innych, podejmujemy różne wyzwania, wciąż poszukujemy nowych osób z nowymi pomysłami i zainteresowaniami.


Poprzez proste a zarazem prozaiczne działania uczymy się godzić dobro własne z dobrem innych a odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych. Wierzymy w przyjaźń i  wspólny wysiłek, to skuteczny sposób na przeciwstawianie się prozie życia.


Więcej na stronie:
www.sck.stargar.pl (w zakładce   COD)
możesz do nas napisać cod@sck.stargard.pl

Źródła tekstu:
•    http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
•    praca zbiorowa pod redakcja Bogdana Dopieriały wydaw. Poznańskie1969 r.,” Z dziejów ziemi stargardzkiej”.

2.jpg

3.jpg