• [ Strona główna ] • [ Cofnij ] • [ Drukuj artykuł ] • [ Osób on-line: 3 ]


AMNESTY INTERNATIONAL – PRAWA CZŁOWIEKA


23 października 2012 r.  w Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim odbyło się szkolenie o prawach człowieka, ubóstwie i metodach aktywnego uczestnictwa zorganizowane  przez Amnesty International.

Szkolenie  skierowane było do osób, które chciałyby włączyć się w działania edukacyjne dotyczące praw człowieka. Można było dowiedzieć się więcej o prawach człowieka, ubóstwie oraz innowacyjnej metodzie facylitacji.

Szkolenie miało na celu :
•    zdobycie wiedzy  na temat praw człowieka oraz ubóstwa na świecie,
•    rozwinąć i poznać swoje mocne i słabe strony w działaniu w grupie,
•    poznać metodę aktywnego uczestnictwa
•     nawiązać kontakt ze szkoleniowcami i zdobyć wiedzę na temat realizowanych projektów edukacyjnych


Jeśli nie są Ci obojętne zasady i wartości silnie związane  z fundamentalnymi ludzkimi wartościami, takimi jak: wolność, sprawiedliwość, pokój, godność, poczucie przynależności to dowiedz się więcej i skorzystaj z zaproszenia.
Centrum Otwarte Drzwi  zaprasza  do udziału na rzecz wspólnego świata – Działaj podczas Tygodnia Edukacji Globalnej od 19 do 25 listopada 2012 r.


 więcej na stronie: www.edukacjadlagodnosci.pl

a1.jpg

 Tydzień Edukacji Globalnej to coroczna międzynarodowa akcja, która ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństw w Europie na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży.
Inicjatywy Tygodnia mają przyczynić się do pobudzenia aktywności młodych ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić im w tym kontekście odpowiedzialność za własne działania.


Więcej o Tygodniu Edukacji Globalnej: www.tydzienedukacjiglobalnej.pl


W celu zgłoszenia chęci otrzymania materiałów i wsparcia ze strony Stowarzyszenia Amnesty International podczas Tygodnia Edukacji Globalnej prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres edukacjadlagodnosci@amnesty.org.pl do dnia 11 listopada 2012 r. Szkoły nie ponoszą żadnych kosztów udziału w projekcie.


Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

Kalendarz Praw Człowieka