• [ Strona główna ] • [ Cofnij ] • [ Drukuj artykuł ] • [ Osób on-line: 2 ]


Grupa wsparcia dla Mateusza


Grupa wsparcia dla Mateusza

W czerwcu 2012 r., na prośbę Pani Elżbiety, młodzież z Centrum Otwarte Drzwi zaczęła odwiedzać jej syna Mateusza. Kinga, Paweł, Marcin i Klaudia spędzają swoje wolne popołudnia synem Pani Elżbiety, który potrzebuje towarzystwa osób w podobnym wieku. Choć Mateusz jest zamknięty w swoim świecie, nie oznacza to, że pragnie by tak było już zawsze. Mateusz jest ciekawy świata i otwarty na kontakty z innymi osobami. Tak więc młodzież z COD poznaje świat z perspektywy Mateusza, on zaś uczy się, oglądając świat oczami Kingi, Pawła, Marcina i Klaudii. To może być początek prawdziwej przyjaźni! Z rzeczy zwykłych, z prostych ludzkich odruchów serca, rodzą się rzeczy niezwykłe. Używając „wielkich” słów, taką potrzebę i chęć niesienia pomocy innym określa się mianem altruizmu. Altruizm to forma aktywności, która jest pozbawiona jakichkolwiek nagród zewnętrznych, takich jak pieniądze czy pochwała, a dąży do tego, aby pomóc innym. Istnieje wiele koncepcji próbujących wytłumaczyć zjawisko altruizmu. Niezależnie od przyczyn, trzeba stwierdzić jedno: to zjawisko staje się coraz bardziej popularne. Młodzież z COD niosąc bezinteresowną pomoc innym, pomaga także sobie, gdyż czerpią z tego wiele radości. Paradoksalnie wolontariat staje się formą pomocy dla osoby pomagającej.