• [ Strona główna ] • [ Cofnij ] • [ Drukuj artykuł ] • [ Osób on-line: 1 ]


Polski Czerwony Krzyż i Centrum Otwarte Drzwi


b1.jpg


27 października 2012 r. członkowie Centrum Otwarte Drzwi wraz ze Stargardzkim Odziałem PCK wyruszyli w miasto aby wspomóc działania statutowe PCK. Młodzież poświęca swój czas bo należy do 9% aktywnego społeczeństwa polskiego. To właśnie dzięki takim ludziom ja Aleksandra, Katarzyna, Wiktoria i Sylwia działania na rzecz innych mają sens.

Obraz_023_resize.jpg

Obraz_024_resize.jpg

Obraz_025_resize.jpg

Obraz_026_resize.jpg

Obraz_029_resize.jpg


 Ciekawostki, czyli czym zajmuje się Polski Czerwony Krzyż:


•    Praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy.
•    Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego
•    Działalność humanitarna na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych.
•    Współpraca z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego (Konwencji Genewskich). W czasie konfliktu zbrojnego wspomagamy wojskową i cywilną służbę zdrowia.
•    Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań;
Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża, z siedzibą w Warszawie, ma na celu odnajdywanie zaginionych podczas wojen i łączenie rodzin.
•    Promocję honorowego krwiodawstwa;
Prowadzimy kampanię i działania, które mają na celu rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce oraz pozyskiwanie honorowych dawców krwi; więcej na www.oddajkrew.pl
•   Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą;
Niesiemy pomoc ofiarom w sytuacjach klęsk żywiołowych i katastrof na świecie, jak również przygotowujemy społeczeństwo do właściwych zachowań w sytuacjach podobnych kryzysów.
•    Opiekę i pomoc socjalną;
Działamy na rzecz osób najbardziej potrzebujących, ubogich, chorych, niepełnosprawnych oraz mniejszości narodowych. Prowadzimy szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
•    Promocję właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych;
Przeciwdziałamy uzależnieniom, promujemy zdrowy tryb życia i odżywiania, mówimy o profilaktyce chorób nowotworowych i zakaźnych.
•    Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE;
Jesteśmy liderem w zakresie szkoleń pierwszej pomocy w Polsce. Uczymy bezpiecznych zachowań i odpowiedniego reagowania w miejscu zdarzenia. Działamy bezpośrednio na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.
•    Działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, wolontariat;
Jednym z naszych priorytetów jest działalność wśród dzieci i młodzieży. Liczne kampanie i programy są bezpośrednio do nich kierowane. Organizujemy kolonie letnie i zimowe, prowadzimy placówki edukacyjno-oświatowe, opiekuńcze i socjalne. Nasi wolontariusze odbywają szkolenia niezbędne do wykonywania swoich zadań.